Sağlık

Hemşirenin Hukuk Zaferi !

Hemşirenin Hukuk Zaferi ! Aydın’da kamu hastanesinde çalışan bir hemşire, hastane yönetimine karşı hukuk zaferi kazandı. Genel Sağlık-İş Sendikası üyesi hemşire, mücadelesiyle örnek oldu.

Aydın’da bir Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta olan Sendikamız Genel Sağlık-İş üyesi hemşireye, Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından, “herhangi bir tebliğ vs. olmadan nöbet listesinin değiştirilmesi” yönünde talimat verildi. Üye ise, “imzadan çıkmış, olur almış listenin yalnızca sistemden değiştirilmesinin kabul edilemez, keyfi bir uygulama olduğunu” belirtti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Bunun üzerine; üyemiz hakkında haksız ve hukuka aykırı bir disiplin soruşturması başlatılmış, üyemize hem kınama cezası verilmiş hem de görev yeri haksız bir şekilde değiştirilmişti” denildi.

Hemşirenin Hukuk Zaferi !
Hemşirenin Hukuk Zaferi !

Hemşirenin Yeri İkinci Kez Değiştirildi

Sendika konu hakkında şu açıklamayı yaptı, “Üyemizin “İl Sağlık Müdürü Oluru” ile görev yeri değişikliği üzerine, söz konusu idari işleme karşı Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılarak, dava konusu idari işlemin önce yürütmesi durdurulmuş, devamında ise, idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Fakat idare, söz konusu “Vali Oluru” alarak, tekrar işleme koymuş ve üyemizin görev yeri ikinci kez değiştirilmiştir. Üyemizin görev yeri ikinci kez değiştirildikten sonra, öncelikle üyemize verilen kınama cezasının iptali için Aydın 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılarak, kınama cezası iptal ettirilmiştir”

Aydın 1. İdare Mahkemesi Kararı

“Daha sonra ise, üyemizin hukuka ve yasaya aykırı, keyfi bir şekilde ikinci kez görev yerinin değiştirildiği idari işleme karşı Aydın 2. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Açılan davada, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin kararında, “Olayda, dava konusu işlem, yönetmelik hükmünde belirtilen, haklarında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş personelin başka yere atanabileceği yönündeki düzenleme doğrultusunda yapıldığı anlaşılmakta ise de, yukarıda da belirtildiği gibi, soruşturma raporunda, davacının işlediği iddia edilen fiili nedeniyle verilen disiplin cezasının, Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin … sayılı kararı ile; davacı hakkındaki iddiaların kesin olarak ortaya konulduğundan ve aykırı fiillerinin netleştirilerek sübuta erdiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle iptal edildiği görülmektedir”

  Sağlık-Sen: “Kapsamlı Bir Kamu Maaş Reformu Elzemdir”
Hemşirenin Hukuk Zaferi !
Hemşirenin Hukuk Zaferi !

Sürgüne Yürütmeyi Durdurma !

“Bu durumda, dava konusu işlemin gerekçesi olarak gösterilen hususun somut bilgi ve belgeler ile ortaya konulamadığı gibi, bunun dışında da davacının çalışmalarından verim alınamadığı, çalışma arkadaşları ile uyumlu çalışamadığı, çalışma barışını bozduğu yönünde herhangi bir iddianın bulunmaması nedeniyle, davacının … ilçesine atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, yürütmenin durdurulması istemini reddeden idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı kanaatine varılmaktadır. Ayrıca, işlemin uygulanmaya devamı hâlinde; davacının ikâmetini başka bir ilçeye taşımak zorunda kalacağı göz önünde bulundurulduğunda, davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkabileceği de açıktır.” denilerek, üyemizin ikinci kez tabi tutulduğu sürgünün yine yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararı değerlendiren Sendikamız Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Üyemizin görev yeri değiştirildi” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu