Sağlık

Aydın’da Aile Hekimine Verilen Disiplin Cezası Hukuka Aykırı Bulundu

dava

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SES) Aydın’da iş bırakma eylemine katılan sendika üyesi aile hekimine verilen puan kesme cezası işlemine karşı açılan davanın hekimin lehine sonuçlandığını duyurdu. Aydın 2.  İdare Mahkemesi’nce aile hekimine verilen ceza hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Kuşadası’nda 30 Haziran 2022 tarihinde iş bırakma eylemine katılan aile sağlığı merkezinde görev yapan aile hekimi hakkında, Aydın Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü disiplin soruşturması başlattı. Aile  hekimine ‘izinsiz işe gelmemek’ fiili nedeniyle 12 ceza ihtar puanı verildi. Aile hekiminin üyesi olduğu sendika SES tarafından cezanın iptali için yargıya başvuruldu. Dava sonucunda Aydın 2. İdare Mahkemesi kararında, ‘Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puan Cetveli’ uygulanmak suretiyle tesis edilen davacının 12 ihtar puanı ile cezalandırılmasına  dair  işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kararına ve kanaatine varılmıştır” cümleleri yer aldı. 

ses aydın

(BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı) 

  TTB, SES ve TODAP Gönüllüleri Deprem İllerinde Bayram Mesaisinde

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu